Opzeggen lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap van de Staphorster Hengelaars Vereniging voor volgend jaar wilt opzeggen, dient u dat voor 1 oktober te doen. Dit kan door een mail te sturen naar penningmeester@staphorsterhengelaars.nl of een brief naar:

Staphorster Hengelaars Vereniging

t.a.v. H. Kin

Plevier 6

7951VE StaphorstVoor de juist verwerking de volgende gegevens vermelden:

- Voorletter(s)

- Achternaam

- Straatnaam

- Huisnr + toevoeging

- Geboortedatum

- VISpas nummer