Vergunningwijzer

Ben je op 1 januari van het visjaar 14 jaar of ouder?
Ja
Nee
Senioren
Junioren
Wil je vissen met twee hengels of vissen op roofvis?
Vis je onder begeleiding van een volwassene die in het bezit is van de juiste papieren, met één hengel?
Ja
Nee
Ja
Nee
VISpas
Wil je uitsluitend in rivieren en scheepvaartkanalen vissen die zijn opgenomen in de Kleine Lijst van Viswateren?
Geen
Vis je alleen met één hengel en niet op roofvis in water van de Staphorster Hengelaars Vereniging?
Ja
Nee
Ja
Nee
Kleine VISpas
VISpas
Jeugdvergunning
JeugdVISpas


LET OP!!
Als u geen machtiging verleent voor automatische incasso, wordt uw lidmaatschap, op grond van een besluit in de ledenvergadering, niet automatisch verlengd. Dat houdt in als u volgend jaar weer wilt vissen, opnieuw naar ons verkoopadres moet om een Voorlopig bewijs van lidmaatschap/tijdelijke VISpas te kopen met € 5,00 extra kosten.