Verkoopadressen

H van der Horst
Bergerslag 21
7951DR Staphorst

Welkoop
OudeRijksweg 138
7951DN Staphorst

Krale Tankstation
OudeRijksweg 465
7954GJ Rouveen

De Kleine VISpas is niet te verkrijgen op de bovenstaande verkoopadressen.

LET OP!!
Als u geen machtiging verleent voor automatische incasso, wordt uw lidmaatschap, op grond van een besluit in de ledenvergadering, niet automatisch verlengd. Dat houdt in als u volgend jaar weer wilt vissen, opnieuw naar ons verkoopadres moet om een Voorlopig bewijs van lidmaatschap/tijdelijke VISpas te kopen met € 5,00 extra kosten.