Incasso

De Staphorster Hengelaars Vereniging maakt gebruik van Euro-incasso voor het innen van de contributie.

Wat is het Incassant-ID van de Staphorster Hengelaars Vereniging?
Ons incassant-ID is NL68ZZZ400603260000. Deze vindt u ook terug in de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift en op de machtiging die u heeft getekend (na 2014).

Wat is uw machtigingskenmerk?
Uw machtiging heeft een uniek ‘machtigingskenmerk' (ook wel mandaatnummer genoemd). Wij vermelden uw machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op uw bankafschrift.
Uw machtigingskenmerk is gelijk aan het VISpas nummer en ziet er uit als volgt: 04-299-XXXXXXXX (waarbij X staat voor een cijfer van uw lidnummer die u kunt vinden op de VISpas).

Voor het incasseren van uw machtiging gebruiken wij ons IBAN-bankrekeningnummer NL08 RABO 0360 860 087.

Wanneer incasseren wij?
De Staphorster Hengelaars Vereniging incasseert de contributie rond 31 oktober.